هیچ محصولی یافت نشد.

تجهیزات شبکه انتقال و توزیع

تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برای انتقال و توزیع برق از نقطه تولید به مصرف کننده استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. ترانسفورماتورها: ترانسفورماتورها برای تغییر ولتاژ بین سطوح مختلف شبکه برق استفاده می‌شوند. آنها برق را از سطح بالا به سطح پایین تبدیل می‌کنند تا بتوان آن را در شبکه انتقال و توزیع استفاده کرد.
  1. خطوط انتقال و توزیع: خطوط برق برای انتقال برق از نقطه تولید به مصرف کننده استفاده می‌شوند. این خطوط می‌توانند خطوط انتقال بلندمدت با ولتاژ بالا یا خطوط توزیع کوتاهمدت با ولتاژ پایین باشند.
  1. سوئیچ‌ها و کنترل‌کننده‌ها: سوئیچ‌ها و کنترل‌کننده‌ها برای کنترل جریان برق در شبکه استفاده می‌شوند. آنها امکان روشن و خاموش کردن دستگاه‌ها و تجهیزات را فراهم می‌کنند و جریان برق را به صورت مدیریت شده از یک نقطه به نقطه دیگر هدایت می‌کنند.
  1. تجهیزات حفاظتی: این تجهیزات برای حفاظت از شبکه و تجهیزات در برابر خطراتی مانند اتصال کوتاه، افزایش جریان و ولتاژ، و ضربه‌های الکتریکی استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل مدارهای قطع کننده، رله‌های حفاظتی و دستگاه‌های جریان‌سنجی می‌شوند.
  1. تجهیزات اندازه‌گیری: این تجهیزات شامل مولتی‌مترها، اندازه‌گیرهای جریان و ولتاژ، و سایر تجهیزات اندازه‌گیری هستند که برای نظارت و کنترل شبکه برق و عملکرد تجهیزات استفاده می‌شوند.

تمامی این تجهیزات در ایجاد یک شبکه انتقال و توزیع پایدار و ایمن برق نقش مهمی دارند.